Fake news bag Pernille Skippers ikke-elite

Hvordan har lederen af Danmarks fjerdestørste parti fået den opfattelse, at hun er nogenlunde så langt fra at være elite, som man kan komme? Hun støtter sig til et stykke pseudovidenskab, der blev udgivet for et par år siden – og som dengang blev omtalt rosende i førende medier.

Rundhyl. Jeg har først lært ordet at kende her i foråret. Men det er et godt ord, og nu har jeg lige slået det op: Det er ifølge norsk Wikipedia en betegnelse for det fænomen, at mikrofonen opfanger sin egen lyd fra en højtaler, således at det ender i et skingrende hyl.

Som regel bruges ordet dog i overført betydning – når et eller andet bliver selvsupplerende i en grad, så den fornuftige mening går helt tabt.

Sådan er det gået med bogen Magteliten, der blev udgivet for godt to år siden. Forfatterne, Markus Bernsen, Anton Grau Larsen & Christoph Ellersgaard, satte sig for at indkredse den meget omtalte elite. Et i sig selv prisværdigt projekt, men resultatet blev det ringeste, jeg nogensinde er stødt på i en videnskabelig tekst, og jeg har i al beskedenhed læst en del sådanne.

Bogen sætter navn på 423 personer, der angiveligt skulle udgøre en særlig elite i Danmark. Det er gjort ved at undersøge en række fora, hvor magtfulde personer færdes. Men forfatterne skelner ikke mellem, hvor meget magt, der ligger i disse fora. Det vil sige, at det tæller lige så meget at være menigt medlem af en pro forma-bestyrelse i et middelstort selskab som at være bestyrelsesformand i Mærsk eller i Danske Bank.

En endnu mere betydelig fejl er, at forfatterne helt uargumenteret vægter de forskellige kilder til magt forskelligt. Der indgår 15-20 gange så mange poster fra fora i erhvervslivet (herunder fagforeninger) som fra det politiske liv. På den måde når man frem til den pikante konklusion, at det er erhvervsfolk, der styrer Danmark.

Men det er var altså en konklusion, der var en uundgåelig følge af undersøgelsens design, og man var nået frem til noget helt andet, hvis man havde holdt mandtal i færre erhvervsmæssige og flere politiske fora.

Det sidste kunne man for eksempel have gjort ved at tælle i politiske forsamlinger. I givet fald ville mange fra Enhedslisten, der jo har udvalg for hvad som helst, og som har en tradition for også at være aktive i diverse græsrodsbevægelser, nok have ligget højt på listen. Det er meget muligt, at partiets leder Pernille Skipper kunne have ligget i top10.

I så fald var vi gået glip af en af dette års agurketidshistorier – nemlig at Pernille Skipper over for Politiken angav, at hun på en elite-skala fra 0 til 10, ligger på 1. I den efterfølgende forklaring henviser hun netop til bogen Magteliten, hvor der ikke var plads til hende overhovedet blandt de 423 mest magtfulde.

Og her har vi rundhylet: Tre forfattere vil indkredse eliten, men på trods af, at de to af dem har en ph.d. og den tredje er videnskabsjournalist på Weekendavisen, gør de deres arbejde så dårligt, at konklusionen er et oplagt eksempel på fake news.

Og to år senere er der en politiker, som måske nok ikke er blandt Danmarks allermest magtfulde, men som helt indiskutabelt tilhører eliten, som benytter konklusionen til på en helt absurd måde at benægte dette faktum.

Det har igen det resultat, at folk derude, som ligeså indiskutabelt ikke er en del af eliten, i endnu højere grad end før må føle, at det, som foregår i kongerigets øverste cirkler, er et absurd teater, som ingen behøver tage alvorligt.

Der er også en medievinkel på hele balladen. Jeg følte mig noget alene med min uvenlige anmeldelse i Økonomisk Ugebrev. Mediehuse har i dag en hær af universitetsansatte journalister på lønningslisten, men meget få af dem spottede de invaliderende fejl i den videnskabelige metode. I stedet omtalte man bogens falske konklusion som en dyster, men sandfærdig nyhed. Se for eksempel DR, TV2 Lorry, Berlingske og Information. Politiken, hvis forlag udgav bogen, har i den aktuelle anledning genopdaget bogen, men stadig uden at bemærke noget urent trav.

Det var ellers ikke mere indviklet, end at forfatterne, journalister eller Pernille Skipper selv kunne have stillet det spørgsmål, som mange sarkastisk har stillet de seneste dage: Kan det virkelig passe, at Skipper ikke tilhører landets elite?

Og nej, det kan det naturligvis ikke.

This entry was posted in Ikke kategoriseret and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *